Θέλει να μπει στους φορείς διαχείρισης η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου!


"Μια θέση στα διοικητικά συμβούλια των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ζητούν οι κυνηγοί.Η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου με επιστολή της προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη εκφράζει την άποψη ότι οι κυνηγοί δικαιούνται να συμμετέχουν στα νέα διοικητικά συμβούλια, και ζητά να γίνει αποδεκτό το αίτημά της. Το δικαίωμα της συμμετοχής απορρέει, σύμφωνα με το σκεπτικό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, από...

το ότι «έχουμε δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για την προστασία των περιοχών αυτών και οι φιλοπεριβαλλοντικές μας δράσεις είναι αδιαμφισβήτητες».Όσο για τις προστατευόμενες περιοχές της Ηπείρου, η Κυνηγετική Ομοσπονδία αναφέρει στην επιστολή της προς την υπουργό ότι «σαν κυνηγετικές οργανώσεις έχουμε προσφέρει πολύ σημαντικό έργο στις περιοχές αυτές τόσο για τη βελτίωση των βιοτόπων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας όσο και για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας που ουδεμία σχέση έχουν με τη νόμιμη δραστηριότητα της θήρας». Ως παραδείγματα φέρνουν τα κονδύλια που έχουν επενδύσει από το 2000 για θηροφύλαξη (6 εκατομμύρια ευρώ) και για φιλοθηραματικά έργα και βελτίωση ενδιαιτημάτων (900.000 ευρώ).

agon.gr

Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner