Αλλάζει το σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών


"Πρώτα ο μαθητής" και "ο εκπαιδευτικός να βρίσκεται στο σχολείο" είναι oι δύο βασικοί άξονες που πρόκειται να ακολουθήσει το υπουργείο Παιδείας. Να τι δήλωσε η αρμόδια υπουργός Α. Διαμαντοπούλου: "Τι μήνυμα δίνουμε στα σημερινά παιδιά και......αυριανούς πολίτες όταν στον χώρο της εκπαίδευσης, που είναι ο κατ΄εξοχήν χώρος της μάθησης δια του παραδείγματος, βλέπουν να πρυτανεύουν τα ``κονέ`` τα ``βίσματα`` και οι ``άκρες``; Βάζουμε, λοιπόν, ``τελεία`` και δεν αλλάζουμε απλά σελίδα. Ξαναγράφουμε από την αρχή το κεφάλαιο που αφορά τον εργασιακό βίο και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Κάποιες από τις βασικές, κατευθυντήριες αρχές στις οποίες αναφέρθηκε η υπουργός είναι:

Οι προσλήψεις θα γίνονται μόνο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Οι πίνακες σταματούν να τροφοδοτούνται. Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος για τους υφιστάμενους. Στόχος μας οι προσλήψεις με σαφή προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου του διορισμού. Η πρόσληψη μπορεί να γίνεται είτε σε επίπεδο σχολείου, είτε σε επίπεδο αρμόδιας Διεύθυνσης και ο χρόνος υπηρεσίας στον τόπο του πρώτου διορισμού θα πρέπει να είναι εξ αρχής προσδιορισμένος και ο ίδιος για όλους. Εξετάζονται οι όροι ουσιαστικής υλοποίησης του θεσμού του δόκιμου εκπαιδευτικού, δηλαδή η επιμόρφωση και η αξιολόγησή του την πρώτη διετία.

Επανεξετάζεται συνολικά το σύστημα της μοριοδότησης και κινήτρων. Εδώ η αρχή είναι πολύ συγκεκριμένη. Τα μόρια αφορούν τον τόπο και το αντικείμενο της διδασκαλίας. Απαξ και ο εκπαιδευτικός μετακινηθεί, τα μόρια δεν τον ακολουθούν. Δεν τα μεταφέρει μαζί του, παραμένουν στη θέση απο την οποία ο ίδιος μετακινείται.

Κανείς εκπαιδευτικός δεν αποσπάται εάν δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του για τη θέση στην οποία υπηρετεί.

Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner