Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν παρέδωσαν ψηφοδέλτια για τους ετεροδημότες ενώ ήταν υποχρεωμένοι


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Σε συνέχεια καταγγελίας του κόμματος των Οικολόγων - Πρασίνων, σύμφωνα με την οποία η Νομαρχία Πειραιά δεν προωθούσε ψηφοδέλτια του κόμματος σε εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

1. Το κόμμα των οικολόγων - πρασίνων μέχρι και σήμερα δεν έχει...
παραδώσει ούτε ένα ψηφοδέλτιο για τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών, αν και σύμφωνα με το άρθρο 71 του Π.Δ. 351/2003, τα κόμματα, οι συνδυασμοί των κομμάτων και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον οικείο Νομάρχη επί αποδείξει και οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ψηφοφορία, αριθμό ψηφοδελτίων που να επαρκεί για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων

2. Το κόμμα των Οικολόγων - πρασίνων παρέδωσε ψηφοδέλτια μόνο για την Α’ και Β’ Πειραιά στις 25-9-2009, όπως προκύπτει και από το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής

3. Για το γεγονός της μη παράδοσης ψηφοδελτίων για τους ετεροδημότες - που σημειωτέον δεν αφορούσε μόνο το κόμμα των Οικολόγων - Πρασίνων αλλά και άλλα έξι κόμματα - το αρμόδια Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών της Νομαρχία Πειραιά είχε ενημερώσει εγκαίρως με την με αρ. πρωτ. 31208/12622/29-9-2009 επιστολή του το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Νομαρχία Αθηνών

4. Μέχρι και σήμερα, ανήμερα των εκλογών, το κόμμα των Οικολόγων - πρασίνων δεν έχει παραδώσει ψηφοδέλτια για τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών

5. Η Νομαρχία Πειραιά προκαλεί τον οιοδήποτε να προσκομίσει απόδειξη που να πιστοποιεί ότι παραδόθηκαν από το κόμμα των Οικολόγων - πρασίνων ψηφοδέλτια για τα εν λόγω εκλογικά τμήματα


www.troktiko.blogspot.com

Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner