Σύμπραξη πολιτών....

Γράφει η Σύμπραξη Πολιτών

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ 26 28. 4. 09

---------------------------------------------------------------------------

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΩΝ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ : ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΒΑΛΛΑ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΜΑΣ, ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΚΥΨΟΜΕ . . .

Tα τρέχοντα γεγονότα είναι σε όλουs μαs γνωστά. Η επανάληψή τουs δεν έχει νόημα και υποβαθμίζει την νοημο-σύνη μαs. Το μόνο θετικό τηs φαρσοκωμωδίαs που παρακολουθούμε καθημερινά, είναι η αναζήτηση των Πολιτών τρόπων διάσωσήs τουs. Και πυκνώνει η διερεύνηση τηs ταυτότηταs τηs ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΣΠ) σαν μοναδικήs εξόδου απ’ το τσουνάμι του ορατού πλέον ανεμοστρόβιλου που θα μαs θάψει ζωντανούs. Οι Πολίτεs έχουμε προ πολλού αντιληφθεί την πραγματικότητα και αντιλαμβανόμαστε και οι πιο δύσπιστοι, ότι το κατεστη-κατεστημένο» που μαs θεωρεί ανεγκέφαλουs, «κλειδωμένουs» στην κομματική αποθήκη του, συνεχίζει να ψεύδεται ασύστολα, με εξαγγελίεs φιλολαϊκών μέτρων π.χ. «φθηνά αυτοκίνητα», γάλα ένα ευρώ το λίτρο κλπ αστειότητεs, που θα συντομεύσουν τάχα την οικονομική ανάκαμψη, ενώ ψιθυριστά μαs προετοιμάζει για νέεs φορολογικέs επιδρομέs.

Επιβάλλεται συνεπώs να προχωρήσομε τάχιστα στην ολοκλήρωση τηs ΣΠ για να λειτουργήσει άμεσα και αποτελε-σματικά μετά την Ιδρυτική Συνέλευση την Κυριακή 10 Μαίου, στο Κτίριο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην οδό Ακαδημίαs 7 από 09.00 μέχρι 19.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 09.00 - 09.30 καταγραφή των παρόντων. Η αποστολή όπωs παρακαλέσαμε και υπενθυμίζομε εκ νέου των

στοιχείων σαs – Επώνυμο, Ονομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και E-mail – θα επιταχύνει και διευκολύνει την ουσιώδη αυτή διαδικασία, γιατί οι καταστάσειs θα είναι έτοιμεs, και θα αποφευχθεί ο συνωστισμόs και απώλεια χρόνου, καταγραφήs των προσερχομένων εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που θα έλθουν χωρίs προαναγγελία, θα τουs δοθεί

ένα φύλλο χαρτιού όπου θα γράψουν τα στοιχεία τουs και θα το καταθέσουν στη Γραμματεία τηs εισόδου. Παρακαλείσθε να ανταποκριθείτε έγκαιρα για να μην δημιουργηθεί θόρυβοs και καθυστέρηση αλλά και για να δείξομε ότι η Σ Π υιοθετούμε από την αρχή διαφορετική συμπεριφορά τηs γνωστήs ελληνικήs συνήθειαs.

2. 09.30 - 11.30 διάλογοs και κατάληξη στο τελικό κείμενο του Καταστατικού, που θα το έχετε ήδη λάβει.

Από τιs παρατηρήσειs πού λάβαμε, θεωρείται ότι είστε πλήρωs ενημερωμένοι, ώστε η συζήτηση επ’ αυτού να

είναι σύντομη και σε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν την καινοτομία τηs ενσωμάτωσηs στα άρθρα του των βασικών αρχών τηs Αμεσηs Δημοκρατίαs, δηλαδή ορισμόs Διοικητικού Συμβουλίου με κλήρωση και ανανέωσή του μετά από θητεία ΕΞ μηνών. Από σχόλια που έχουν κατατεθεί και με δεδομένο ότι ο θεσμόs είναι πρωτοεμφανιζόμενοs και δεν υπάρχει σχετική εμπειρία., εμμονή συζήτησηs σε θεωρητικά /ιστορικά σχήματα, μάλλον φαίνεται άσκοπη άσκηση χωρίs πρακτικό αντίκρυσμα. Τα διαπιστούμενα «κενά» προτείνεται να καλυφθούν με Αρθρο που προβλέπει την συμπλήρωση από επόμενεs Γενικέs Συνελεύσειs.

3. 11.30 – 13.30 Πανυγηρική Υπογραφή Καταστατικού από τουs παρόντεs και διάλλειμα για καφέ, γνωριμία

των συμμετεχόντων και ανταλλαγή απόψεων. Οι καφέδεs κλπ. πληρώνονται από τουs παραγγέλλοντεs.

4. 13.30 - 15.00 Συζήτηση και συναπόφαση για την δημιουργία των οργάνων δραστηριοποίησηs τηs ΣΠ.

Προτείνεται ο διορισμόs εποπτών (εξ ενόs ή περισσοτέρων μελών) που θα παρακολουθούν τουs τομείs τηs Δημόσιαs Διοίκησηs ( Υπουργεία, Νομαρχίεs, Δήμουs, Οργανισμούs κλπ) ΜΜΕ, Ιδιωτικέs Επιχειρήσειs που δρούν έξω από τα πλαίσια ορθολογικήs Οικονομίαs κ.ά. και όπου διαπιστώνουν παρανομίεs, παραλογισμούs, πολιτικαντισμούs, σπατάλη δημοσίου χρήματοs, ασυμβίβαστο εθνικού συμφέροντοs, έλλειψη τεκμηριωμένου προγράμματοs κλπ. θα εισηγούνται την διόρθωσή τουs. Για το σκοπό αυτό αναμένεται εθελοντική προσφορά μελών συνεπώs η προσέλευση μεγάλου αριθμού Πολιτών καθίσταται αναγκαία και παρακαλούμε να ενεργήσετε ανάλογα ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΜΕ. Οργάνωση Εθελοντικών Δημοψισμάτων – Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. Πρόσκληση για συνεργασία όσων Οργανώσεων –Bloggers -Ιδιωτικών ιστοσελίδων κλπ. επιθυμούν και ίδρυση ΣΠ ανά την Ελλάδα.

5. 15.00 – 17.00 Απόφαση οργανωτικών θεμάτων. (α) Ορισμόs Οικονομικήs Διαχείρισηs, (β) Προϋπολο-

γισμόs ΣΠ. γ) Εύρεση – ενοικίαση καταλλήλου Γραφείου, Γραμματειακή εγκατάσταση δηλ. Ηλεκτρονικόs Υπολογιστήs, σύνδεση με Ιντερνετ / Ε- mail - Τηλέφωνο, Δημιουργία Ιστοσελίδαs ή Φόρουμ. (δ) άνοιγμα –διαχείριση Τραπεζικού Λ/μού, κλπ.

6. 17.00 – 1900 τέλοs Συνέλευσηs. Ότι θέματα ήθελον τεθεί από τουs παρόντεs. Ανάλογα με την περίπτωση

οι ανωτέρω χρόνοι μπορούν να τροποποιηθούν.

Πιστεύομε ακλόνητα ότι η Ιδρυτική Συνέλευση των Πολιτών πρόκειται να σηματοδοτήσει νέα μέτρηση χρόνου για την πατρίδα μαs ! Να φροντίσομε όλοι να καταγραφεί στην ιστορία ανεξίτηλα. Ολοι οι Πολίτεs που αποδέχεστε την κρισιμότητα τηs κατάστασηs, είστε προσκεκλημένοι, ιδιαίτερα οι ΝΕΟΙ.

Περιμένονταs άμεση ανταπόκρισή σαs, Ευχαριστούμε.

Για την Οργανωτική Επιτροπή τηs Συνέλευσηs

A.Aντωνιάδηs 6979 87 78 78 Στέλιοs Σφακιανάκηs 6977 250 222 sibraxi.politon@ontelecoms.gr

Ο κατάλογοs παραληπτών συνεχώs μεγαλώνει. Για τουs νέουs παραλήπτεs παραθέτομε το Δελτίο 16

Να γνωρίσουν την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Σύμπραξη Πολιτών είναι το φυσικό αποτέλεσμα των αθλιεστάτων συνθηκών και σαπίλαs των πάν-των, που βιώνομε με αυξανόμενη ένταση, επί σειράν δεκαετιών. Δέν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Η πατρίδα μαs πορεύεται ακυβέρνητη και, το πλέον ανησυχητικό, χωρίs το ενδιαφέρον των Πολιτών που υπομέ-νουν μοιρολατρικά, χωρίs να αναζητούν τρόπουs ανατροπήs του κατήφορου προs τον αφανισμό ! Η Σύμπραξη Πολιτών πιστεύει ότι μοναδική ελπίδα για μεταβολή, είναι η παρέμβαση των πολιτών. Να πάρουμε τιs τύχεs μαs στα χέρια μαs και να επιβάλλομε ΠΟΛΙΤΙΚΑ αυτό που χρειαζόμαστε, για να επιβιώσομε εμείs και η χώρα. Απευθύνεται ιδιαίτερα στουs Πολίτεs νέων ηλικιών, που έχουν δεκαετίεs ζωήs μπροστά τουs ! Τουs περιμένει.

ΣΤΟΧΟΙ

Πιστεύει απόλυτα στον κυρίαρχο ρόλο των Πολιτών. Kαλεί τουs Πολίτεs να το συνειδητοποιήσομε και να τον διεκδικήσομε, διασφαλίζονταs το μέλλον των παιδιών μαs και του Εθνουs. Να ενωθούμε και να βροντοφωνάξουμε : Εμείs είμαστε τ' αφεντικά στην πατρίδα μαs. Εμείs αποφασίζουμε και καθοδηγούμε τη χώρα μαs και οι θεσμικοί υπηρέτεs εκτελούν. Με την πολιτική δύναμη του πλήθουs μαs. Η διάσωση και ανάπτυξη τηs χώραs μαs, επιβάλλεται να γίνει από μαs τουs Πολίτεs που σκεπτόμαστε, κρίνομε και αποφασίζομε ελεύθερα. Να μάθουμε να αξιολογούμε τιs ιδέεs / προτάσειs. Και να συμπράττομε για την πραγματοποίησή τουs. Η κρατούσα «ποδοσφαιρική» προσωπολαγνεία επιβάλλεται να εξοστρακιστεί από τα κριτήρια των επιλογών μαs.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Δημοκρατία να λειτουργεί σύμφωνα με την έννοιά τηs. Ο Δήμοs Κρατεί, κάνει κουμάντο. Μέχρι σήμερα λόγω τεχνικήs αδυναμίαs ταχείαs και φθηνήs συλλογήs τηs γνώμηs των Πολιτών, ισχύει το υποκατάστατο, «αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό σύστημα», που οι κρατούντεs το μετάλλαξαν σε μεταμφιεσμένη ολιγαρχία. Η σύγχρονη τεχνολογία εξάλειψε αυτό το εμπόδιο, εξαιτίαs του οποίου – βοηθούσηs τηs σκόπιμηs έλλειψηs γνώσεων και πληροφόρησηs – οι Πολίτεs απουσιάζαμε, σαν να μην υπήρχαμε, από την διαμόρφωση του μέλλοντόs μαs, οι δε κρατούντεs, για να μην εμφανιστούν σκέτοι δικτάτορεs, μαs παραχώρησαν το δικαίωμα να ψηφίζομε, ποδηγετούμενοι και διαφθειρόμενοι με ρουσφέτια και αυτό το ονόμασαν «λαϊκή συμμετοχή» ! ! !

Η Σύμπραξη καινοτομεί εφαρμόζονταs τιs Αρχέs τηs Αμεσηs Δημοκρατίαs που σημαίνει

( α) κληρωτή ανάδειξη πολιτών στο Δ.Σ. τηs Σύμπραξηs που αλλάζει με σύντομη διάρκεια θητείαs. Η μη διενέργεια εκλογών μηδενίζει την κομματικοποίηση και δημιουργία ζημιογόνων φατριών και αναγνωρίζει την οντότητα των Πολιτών και τηs βούλησήs τουs.

( β) Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία. μέσα από εθελοντικά δημοψηφίσματα, σε θέματα που οι ίδιοι Πολίτεs αποφασίζουν, ανοικτά σε όλουs τουs Πολίτεs τηs χώραs.

(γ) Μη ανάδειξη του ίδιου προσώπου για δεύτερη φορά στίs ίδιεs θέσειs, αν δέν έχουν περάσει από αυτέs, όλοι όσοι έχουν τιs απαιτούμενεs δεξιότητεs και θα το ήθελαν.

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΝ είναι «κόμμα». Δεν πρόκειται να μεταλλαχθεί σε «κόμμα». Είναι η μόνιμη, οργανωμένη, ισχυρή παρουσία των Πολιτών στιs κοινέs υποθέσειs μαs, η «αντίρροπη» δύναμη στην κάθε μορφήs εξουσία. « Η ισότητα των αντίρροπων δυνάμεων σώζει τιs πολιτείεs - Αριστοτέληs». Συνεπώs δεν παίρνει μέροs σε εκλογέs, ούτε εκφράζεται υπέρ ή κατά πολιτικών παρατάξεων.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Συνεχήs, τεκμηριωμένη, αμφίδρομη πληροφόρηση των Πολιτών. Παρακολούθηση Δημόσιαs Διοίκησηs. Εισήγηση ανάγκηs νέων Νόμων , τροποποίησηs και κατάργησηs άστοχων και αποτυχημένων.

Συχνή διενέργεια Δημοψηφισμάτων για οποιοδήποτε θέμα, για να δίνεται η ευκαιρία στουs Πολίτεs να εκφράζουν την άποψή τουs. Η Αλληλεγγύη των Πολιτών και το πλήθοs μαs, είναι ο καταλύτηs τηs επιτυχίαs μαs.

Οργάνωση επιμορφωτικών συνεδρίων, ομιλιών κλπ. για την κοινωνική-οικονομική – εθνική ενημέρωση των Πολιτών, ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν και να αποφασίζουν συνειδητά και τεκμηριωμένα και έντονη επιμονή στα ιστορικά μαs δεδομένα, που εποφθαλμιούν και πλαστογραφούν «άσπονδοι φίλοι» και εχθροί..

Εγκαιρη πρόβλεψη και ψύχραιμη αντιμετώπιση των συμβαινόντων, με συλλογική ενότητα δράσηs για βέβαια θετικά αποτελέσματα.

Οσοι επιθυμείτε τα προηγούμενα Δελτία, παρακαλούμε στείλτε μας E-mail. Ευχαριστούμε.

Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner