Και επίσημα σε ισχύ σύμφωνο συμβίωσης


Έχει ήδη ξεκινήσει η επίσημη εφαρμογή του Σχεδίου Συμβίωσης. Όπως διαβάζω στο site του Δήμου Άρτας, από τις 10 Απριλίου 2009 έχει φτάσει στις Περιφέρειες της χώρας, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους Δημάρχους και τους Κοινοτάρχες, η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με το Ν.3719/26-10-20008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 421/26-22-11-2008 φύλλο της Κυβερνήσεως (τΑ΄) και ισχύει από τη δημοσίευσή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Εγκυκλίου που αναφέρεται σύμφωνο συμβίωσης «με το νόμο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε δύο ετερόφυλα πρόσωπα να οργανώσουν τη συμβίωσή τους κατόπιν συμφωνίας η οποία καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο η ισχύς της οποίας όμως κατά ρητή πρόβλεψη αρχίζει από την κατάθεση του αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου σε βιβλίο του Ληξιαρχείου, τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων».
Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρονται και οι προϋποθέσεις σύναψης συμφώνου συμβίωσης (άρθρο 2 του Νόμου). Έτσι, «για την σύναψη συμφώνου συμβίωσης απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που το συνάπτουν ενώ δεν επιτρέπεται η σύναψή του α) αν υπάρχει γάμος ή προγενέστερο σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερομένων προσώπων ή του ενός απʼ αυτά β) μεταξύ συγγενών εξʼ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό καθώς και μεταξύ συγγενών εξʼ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και εκείνου που υιοθετήθηκε».
Η εγκύκλιος ρυθμίζει επίσης θέματα που σχετίζονται με την ακυρότητα ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, με το τεκμήριο πατρότητας, το επώνυμο του τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, τη γονική μέριμνα, το κληρονομικό δικαίωμα, το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης, το επώνυμο των συζύγων κλπ.

aletri

Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner