Δείτε πότε κλείνουν τα Γυμνάσια - Λύκεια, πότε αρχίζουν και τελειώνουν οι εξετάσεις!

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται η ημερομηνία
λήξης του διδακτικού έτους, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Προαγωγικών και
Απολυτηρίων εξετάσεων...


Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, οι ημερομηνίες διεξαγωγής
των Απολυτηρίων, Προαγωγικών και Πτυχιακών εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των
πτυχιακών εξετάσεων Β΄ κύκλου Εσπερινών Τ.Ε.Ε. σχολικού έτους 2008-2009.
Α. Γυμνάσια
Τα μαθήματα στα Γυμνάσια θα λήξουν στις 13 Μαΐου 2009. Οι προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν
στις 19 Μαΐου 2009 και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2009.
Β. Γενικά Λύκεια
Τα μαθήματα των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων θα λήξουν στις 13 Μαΐου
2009.
Για τα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια θα ισχύσουν τα εξής:
1. Ημερήσια Γενικά Λύκεια
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β' τάξης καθώς επίσης και οι
απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης για τους οποίους προβλέπεται
εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από τις 19 Μαΐου 2009
μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2009.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ' τάξης που εξετάζονται σε επίπεδο
σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από 1 Ιουνίου 2009 μέχρι και 19 Ιουνίου 2009.
2. Εσπερινά Γενικά Λύκεια
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ' τάξεων καθώς επίσης και
οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης που εξετάζονται μόνο σε
επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από τις 20 Μαΐου 2009 μέχρι και τις 18
Ιουνίου 2009.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ' τάξης που εξετάζονται σε επίπεδο
σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από τις 2 Ιουνίου 2009 μέχρι και τις 19
Ιουνίου 2009.
Γ. Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Εσπερινά
Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)
Τα μαθήματα των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων Επαγγελματικών
Σχολών και Εσπερινών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων θα λήξουν στις 13
Μαΐου 2009.
Για τα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια τις Επαγγελματικές Σχολές και
τα Εσπερινά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια θα ισχύσουν τα εξής:
1.Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
·Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
θα διεξαχθούν από τις 19 Μαΐου 2009 έως και τις 25 Ιουνίου 2009.
·Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τις 12 Ιουνίου 2009 έως και τις 26 Ιουνίου 2009.
2. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια
·Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τις 19 Μαΐου 2009 έως και τις 19 Ιουνίου 2009.
3. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ)
·Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) θα διεξαχθούν από τις 19 Μαΐου 2009 έως και τις 19 Ιουνίου 2009.
·Οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) θα διεξαχθούν από τις 19 Μαΐου 2009 έως και τις 19 Ιουνίου 2009.
4. Εσπερινά Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)
·Οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών του Β΄ κύκλου των Εσπερινών Τ.Ε.Ε. σε
επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από τις 25 Μαΐου 2009 έως και τις 19
Ιουνίου 2009.

Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner