Επεισόδια στην Ιταλία από φοιτητές, λόγω ότι μειώθηκαν τα κονδύλια για την παιδεία! Μπράβο τους!

Το ακούτε, εκεί ξέρουν πόσο σημαντική είναι οι παιδεία και οι φοιτητές αντιδρούν που μειώνονται τα κονδύλια! Καλά κάνουν. Εμείς εδώ στην Ελλάδα που δεν δίνουν τίποτα, που στα περισσότερα πανεπιστήμια είχαν αρχίσει εξεταστικές και δεν είχαν πάρει ακόμα βιβλία οι φοιτητές!


Συγκέντρωση έκαναν οι Ιταλοί μπροστά από το πανεπιστήμιο Ka Sapienza της Ρώμης, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στα κονδύλια για την παιδεία. Όταν οι περίπου 300 φοιτητές προσπάθησαν να ενωθούν με την πορεία που έκαναν εκείνη την ώρα εργατικά σωματεία, οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν και δημιουργήθηκαν επεισόδια.

Torna l'Onda in tutta Italia. A Roma cariche della polizia.

Migliaia in piazza in tutta Italia per protestare contro il piano dei tagli all'istruzione varato dal governo Berlusconi. All'agitazione indetta dalla Cgil hanno aderito anche i ragazzi dell'Onda che torna così a far sentire la sua voce. Forte tensione alla Sapienza di Roma con cariche della polizia contro gli studenti che volevano uscire dall'Ateneo.

Tensione alla Sapienza. Momenti di tensione all'Università di Roma La Sapienza quando gli studenti che avevano dato vita al corteo interno hanno tentato di uscire fuori dalla città universitaria cercando di forzare il cordone di poliziotti e carabinieri. Le forze dell'ordine li hanno caricati respingendoli all'interno dell'Ateneo, i ragazzi hanno risposto lanciando alcune scarpe ("Ce le eravamo portate per lanciarle davanti al ministero dell'Economia come hanno fatto in Francia"). Più tardi, circa 200 studenti hanno cercato di violare il blocco attraverso le uscite che danno su viale Regina Elena: alcuni ragazzi hanno lanciato sassi contro le forze dell'ordine, ma sono stati subito bloccati. In via De Lollis gli agenti della Guardia di finanza hanno effettuato una nuova carica di alleggerimento. I contusi fra gli studenti sarebbero decine. Difficile fare un bilancio, come spiegano i ragazzi, "perché se ne trovano ad ogni angolo della città universitaria"

La Repubblica


Δείτε το βίντεο!


Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner